Pågående planarbete

Diarienr
2006-16107

Planprocessen

Plan normalt utan programsamråd
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Utdrag ur protokoll SBN... 135,1 KB 2008-12-15
Tjut, start-PM... 759,48 KB 2008-10-24
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-12-12 § 21 108,19 KB 2013-12-19
Remiss och samrådsredogörelse 429,52 KB 2013-12-05
Tjänsteutlåtande,... 306,98 KB 2013-12-05
Samrådsbrev 101,1 KB 2012-07-16
Program för samråd,... 30,76 MB 2012-07-10
Protokollsutdrag 2012-06-19 §17 158,07 KB 2012-06-26
Tjänsteutlåtande, samråd om... 429,33 KB 2012-05-31
Miljökonsekvensbeskrivning,... 2,51 MB 2012-05-29
Yt- och... 15,07 MB 2012-05-29
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-10-15 § 17 130,5 KB 2015-10-29
Protokollsutdrag 2015-09-10 § 7 113,84 KB 2015-09-21
Tjänsteutlåtande, efter... 3,69 MB 2015-09-18
Protokollsutdrag 2015-08-20 § 7 93,18 KB 2015-09-03
Remiss och... 618,69 KB 2015-09-03
Tjänsteutlåtande 2,47 MB 2015-09-03
Remiss och samrådsredogörelse 638,34 KB 2015-05-27
Samrådsbrev 69,14 KB 2014-10-29
Gestaltningsprogram, lågupplöst 33,63 MB 2014-10-24
Miljökonsekvensbeskrivning,... 5,39 MB 2014-10-24
Genomförandebeskrivning, samråd 234,31 KB 2014-10-23
Geoteknisk undersökning 2,28 MB 2014-10-23
Geoteknisk undersökning 171,95 KB 2014-10-23
Planbeskrivning, samråd 1,38 MB 2014-10-23
Plankarta Sdp 1,43 MB 2014-10-23
Hydrogeoloisk beskrivning 1,04 MB 2014-10-22
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 152,31 KB 2016-10-05
Utställningutlåtande 650,58 KB 2016-09-26
Handling Storlek Datum
Arkeologisk utredning etapp... 5,03 MB 2016-03-15
Genomförandebeskrivning,... 436,51 KB 2016-03-15
Geoteknisk undersökning 202,26 KB 2016-03-15
Geoteknisk undersökning 2,9 MB 2016-03-15
Gestaltningsprogram 44,48 MB 2016-03-15
Hydrogeologisk beskrivning 1,06 MB 2016-03-15
Miljökonsekvensbeskrivning 16,86 MB 2016-03-15
Miljökonsekvensbeskrivning... 3,37 MB 2016-03-15
Miljökonsekvensbeskrivning... 400,15 KB 2016-03-15
Planbeskrivning, utställning 1,72 MB 2016-03-15
Program 12,27 MB 2016-03-15
Trafikbullerutredning 1,15 MB 2016-03-15
Underrättelse om utställning 182,16 KB 2016-03-15
Handling Storlek Datum
Beslut, 2016-12-12, § 32 367,63 KB 2016-12-19
Beslut, 2016-12-12, § 32 77,56 KB 2016-12-19
Meddelande om antagande... 722,34 KB 2016-12-13
Protokollsutdrag 2016-10-27 § 20 180,96 KB 2016-10-28
Protokollsutdrag 2016-10-13 § 16 145,08 KB 2016-10-26
Reviderad plankarta dp 2,19 MB 2016-09-19
Särskild sammanställning... 188,51 KB 2016-09-19
Utställningutlåtande PUL 645,31 KB 2016-09-12
Genomförandebeskrivning,... 533,15 KB 2016-08-08
Planbeskrivning, godkännande 1,72 MB 2016-08-04
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 596,01 KB 2016-06-08
Handling Storlek Datum
Plankarta Laga kraft 1,52 MB 2018-03-14
Planbeskrivning,... 3,14 MB 2018-03-13
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad