Pågående planarbete

Diarienr
2007-36068
Projektnamn
Mariagårdstäppan och JH Romans Park, Södermalm
Beskrivning
Överdäckning av stambanans spårområde genom Fatbursparken och sammanlänkning av Mariagårdstäppan och Fatbursparken med ny parkmark på överdäckningen. Uppförande av två bostadshus om ca 70 lägenheter längs Högbergsgatan i JH Romans park, med en trappgränd mellan byggnaderna så ett genomgående stråk mellan och Fatbursparken bildas. Garage om ca 45 platser uppförs under bostadshusen.
Stadsdel
Södermalm
Stadsdelsnämnd
Södermalm
Planinnehåll
Butiker 100 kvm
Parkeringsplatser 1450 kvm
Byggherre
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Mattias Olsson

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad