Pågående planarbete

Diarienr
2008-06143

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2009-05-14 §8 174,92 KB 2009-05-27
Protokollsutdrag 2009-04-23 §12 170,13 KB 2009-05-05
Tjänsteutlåtande. Start-Pm 6,91 MB 2009-04-02
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-02-17 §11 163,31 KB 2011-03-01
Tjänsteutlåtande.... 6,27 MB 2010-11-01
Preliminärt... 6,12 MB 2010-05-07
Samrådsbrev 121,29 KB 2010-05-07
Genomförandebeskrivning S-Dp 104,47 KB 2010-05-06
Planbeskrivning S-Dp 11,03 MB 2010-05-06
Plankarta S-Dp 1,98 MB 2010-05-06
Redovisning av trafikbuller... 5,03 MB 2010-05-06
Riskanalys bryggvägen m m.... 1,35 MB 2010-05-06
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 75,46 KB 2012-11-29
Utställningsutlåtande 375,72 KB 2012-03-07
Planbeskrivning Dp.rev 8,88 MB 2012-02-27
Plankarta Dp reviderad 1,3 MB 2012-02-27
Genomförandebeskrivning Dp.rev 108,75 KB 2012-02-24
Revidering efter... 112,57 KB 2012-02-24
Brandutredning,... 246,68 KB 2012-02-23
Brandutredning,... 2,81 MB 2012-02-23
Genomförandebeskrivning Dp 107,75 KB 2011-10-06
Kvalitetsprogram för gestaltning 22,45 MB 2011-10-06
Planbeskrivning Dp 8,7 MB 2011-10-06
Plankarta Dp 1,51 MB 2011-10-05
Remiss- och samrådsredogörelse 3,58 MB 2010-08-03
Handling Storlek Datum
Kungörelse om antagande 55,6 KB 2013-04-16
Utdrag ur KF:s protokoll, § 20 133,47 KB 2013-04-15
Protokollsutdrag 2012-12-13 § 15 112,71 KB 2012-12-14
Genomförandebeskrivning Dp.rev 108,75 KB 2012-12-11
Genomförandebeskrivning Dp.rev 76,39 KB 2012-12-11
Planbeskrivning Dp.rev 8,88 MB 2012-12-11
Planbeskrivning Dp.rev 8,86 MB 2012-12-11
Plankarta Dp reviderad 1,3 MB 2012-12-11
Tjänsteutlåtande för... 3,11 MB 2012-12-06
Handling Storlek Datum
Genomförandebeskrivning... 76,69 KB 2014-10-10
Planbeskrivning Laga kraft 8,86 MB 2014-10-10
Plankarta Laga Kraft 1,35 MB 2014-09-30
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad