Pågående planarbete

Diarienr
2008-08067

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Utdrag ur protokoll SBN... 135,75 KB 2008-10-15
Start-pm 1,71 MB 2008-08-14
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2010-05-12 §14 147,92 KB 2010-05-24
Samrådsmöte - minnesanteckningar 134,93 KB 2010-04-15
Samrådsmöte - minnesanteckningar 134,37 KB 2010-04-15
Samrådsmöte - minnesanteckningar 134,93 KB 2010-04-15
Samrådsmöte - minnesanteckningar 134,37 KB 2010-04-15
Tjänsteutlåtande,... 1,29 MB 2010-04-12
Remiss och samrådsredogörelse 213,07 KB 2009-10-07
Plankarta svartvit 722,28 KB 2009-07-06
Samrådsbrev 146,15 KB 2009-06-29
Genomförandebeskrivning 131,63 KB 2009-06-26
Planbeskrivning 6,89 MB 2009-06-08
Handling Storlek Datum
Gestaltningsprogram 12,17 MB 2011-08-30
Utställningsutlåtande 198,59 KB 2011-03-14
Antikvarisk... 1,94 MB 2011-03-11
Genomförandebeskrivning Dp 140,65 KB 2011-02-21
Planbeskrivning Dp 1,08 MB 2011-02-20
Plankarta frg, utställning 642,05 KB 2011-02-17
Underrättelse om utställning 96,02 KB 2011-02-08
Gestaltningsprogram 4,58 MB 2011-02-01
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-09-29 § 19 146,89 KB 2011-10-12
Kungörelse om antagande 92,4 KB 2011-10-03
Tjänsteutlåtande 1,53 MB 2011-09-05
Gestaltningsprogram reviderad 12,19 MB 2011-09-02
Plankarta,DP, REV utställning 862,6 KB 2011-09-02
Revidering efter... 115,52 KB 2011-09-02
Dp Genomförandebeskrivning rev 115,94 KB 2011-08-19
Dp Planbeskrivning rev 1,6 MB 2011-08-19
Handling Storlek Datum
Komplettering av överklagande 189,08 KB 2013-07-26
Överklagande av mark- och... 96,93 KB 2013-07-26
Protokollsutdrag 2012-09-27 § 27 108,4 KB 2012-10-01
Överklagande av... 976,88 KB 2012-08-14
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad