Pågående planarbete

Diarienr
2009-04274
Projektnamn
Detaljplan för fastigheterna Brädstapeln 13 och 16
Beskrivning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den redan etablerade kontorsverksamheten i kvarteret samt att säkra den befintliga anläggningens (Trygg-Hansa) kulturhistoriska värden.
Stadsdel
Kungsholmen
Stadsdelsnämnd
Kungsholmen
Planinnehåll
Byggherre
Gamla Livsförsäkringsaktiebolget SEB Trygg Liv
Areim Stockholm Brädstapeln AB
Strategiska frågor
Anläggningens kulturhistoriska värden Anläggningens integration med stadsmiljön Planförslagets konsekvenser för omgivningen och för stadsbilden Arkitektur av hög kvalitet
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Modig

Samråd och utställningar


Utställning 2017-11-22 - 2017-12-20
Visningslokaler:
Fleminggatan 4, Tekniska nämndhuset, Fyrkanten,
Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad