Pågående planarbete

Diarienr
2009-11340

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2009-11-26 §7 176,27 KB 2009-12-09
Protokollsutdrag 2009-11-05 §9 167,59 KB 2009-11-19
Tjänsteutlåtande - Start PM 1,21 MB 2009-06-15
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-05-23 §26 116,56 KB 2013-06-11
Remiss och samrådsredogörelse 186,2 KB 2013-05-16
Tjänsteutlåtande -... 5,2 MB 2013-05-16
Fördjupning av MKB -... 21,12 MB 2010-10-27
Genomförandebeskrivning - S-Dp 124,5 KB 2010-10-27
Planbeskrivning S-Dp 1,71 MB 2010-10-27
Plankarta S-Dp 1,41 MB 2010-10-27
Samrådsbrev - Del av Norra... 124,18 KB 2010-09-27
Handling Storlek Datum
Utställningsutlåtande 166,32 KB 2013-12-18
Övergripande... 11,48 MB 2013-08-30
Remiss och samrådsredogörelse 186,27 KB 2013-08-29
Fördjupnings-PM av MKB -... 5,63 MB 2013-08-28
Illustrationsbilaga -... 1,3 MB 2013-08-28
Kulturmiljöanalys - utställning 24,79 MB 2013-08-28
Plankarta dp 1,54 MB 2013-08-26
Genomförandebeskrivning -... 2,85 MB 2013-06-24
Kungörelse om utställning 55,32 KB 2013-06-19
Planbeskrivning - utställning 749,61 KB 2013-06-19
Underrättelse om utställning 72,11 KB 2013-06-19
Handling Storlek Datum
Kungörelse om antagande 55,58 KB 2014-04-15
Protokoll KF § 23,... 94,72 KB 2014-04-14
Protokollsutdrag 2014-02-06 § 18 109,67 KB 2014-02-07
Tjänsteutlåtande 762,69 KB 2014-01-30
Kommunicering efter utställning 58,03 KB 2014-01-24
Protokollsutdrag 2013-12-12 § 33 99,67 KB 2013-12-19
Handling Storlek Datum
Plankarta Dp, laga kraft... 1,77 MB 2018-03-05
Genomförandebeskrivning -... 315,21 KB 2016-08-15
Planbeskrivning - laga kraft 746,35 KB 2016-07-07
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad