Pågående planarbete

Diarienr
2010-13517
Projektnamn
Ferdinand 8, 10 och 14
Beskrivning
Ärendet avser ändrad markanvändning till bostadsändamål. Handlingar för programsamrådet, start-PM och protokollsutdrag, återfinns under punkten Startskede i Planprocessen.
Stadsdel
Sundby
Stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta
Planinnehåll
Bostäder 1000 st varav
  1000 st studentlägenheter
Byggherre
Prime Living AB
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
2013-1
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Maria Pettersson
Exploateringskontoret: Jonas Norberg

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad