Pågående planarbete

Diarienr
2010-13517

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-02-17 §10 148,85 KB 2011-03-01
Tjänsteutlåtande Start-PM, rev 2,21 MB 2011-02-07
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2012-05-24 § 10 147,85 KB 2012-06-07
Tjänsteutlåtande,... 785,82 KB 2012-05-03
Samrådsredogörelse,... 205,31 KB 2011-06-23
Samrådsbrev, inbjudan till... 122,1 KB 2011-02-28
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-11-14 § 21 111,66 KB 2013-11-27
Remiss och... 227,75 KB 2013-11-07
Tjänsteutlåtande,... 996,58 KB 2013-11-07
Genomförandebeskrivning,... 61,67 KB 2013-01-21
Planbeskrivning, plansamråd 1,8 MB 2013-01-21
Samrådsbrev, inbjudan 78,01 KB 2013-01-21
SDp plankarta plansamråd 993,34 KB 2013-01-21
Handling Storlek Datum
Utställningsutlåtande 140,08 KB 2014-11-17
Plankarta, rättad 2,19 MB 2014-06-18
Genomförandebeskrivning,... 74,34 KB 2014-06-17
Planbeskrivning, utställning 2,74 MB 2014-06-17
Underrättelse om utställning 80,72 KB 2014-06-16
Handling Storlek Datum
Kungörelse om antagande 65,69 KB 2015-03-17
Tjänsteutlåtande, godkännande 674,13 KB 2014-12-04
Brev om revidering 70,6 KB 2014-11-17
Genomförandebeskrivning,... 99,96 KB 2014-11-17
Planbeskrivning, reviderad 3,54 MB 2014-11-17
Reviderad plankarta 2,18 MB 2014-11-17
Handling Storlek Datum
Genomförandebeskrivning,... 107,87 KB 2015-09-23
Planbeskrivning, reviderad... 3,6 MB 2015-09-23
Plankarta Laga kraftskede 2,21 MB 2015-09-23
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad