Pågående planarbete

Diarienr
2010-14465
Projektnamn
Marievik 15 m.fl.
Beskrivning
Ny byggelse för bostäder och förskolor. Påbyggnad och ombyggnad av befintliga kontorsbyggnader. Viss kontorsbebyggelse rivs för att lämna plats för ny bostadsbebyggelse. Nya allmänna parker, torg, brygg- och badanläggning samt gångstråk tillskapas.
Stadsdel
Liljeholmen
Stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmen
Planinnehåll
Bostäder 960 st varav
  960 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
Allmänhetens tillgång till gator, park och kaj. Stadsbild/siluett, skuggning, täthet, friytor, buller, luftrum.
Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-3
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Pia Ölvebro

Samråd och utställningar


Utställning 2019-09-18 - 2019-10-16
Visningslokaler:
Fyrkanten i Teknisk Nämndhuset Fleminggatan 4,,,
Lämna synpunkter

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad