Pågående planarbete

Diarienr
2010-18583

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-03-17 §8 162 KB 2011-03-31
Tjänsteutlåtande Start-pm... 1,8 MB 2011-03-02
Handling Storlek Datum
Illustrationsbilaga del 1 7,53 MB 2011-11-25
Illustrationsbilaga del 2 4,9 MB 2011-11-25
Illustrationsbilaga del 3 6,97 MB 2011-11-25
Miljööversikt 6,61 MB 2011-11-25
Stadsbildsanalys del 1 4,65 MB 2011-11-25
Stadsbildsanalys del 2 6,34 MB 2011-11-25
Plankarta_SDp_samråd 1,02 MB 2011-11-23
Samrådsbrev 99,76 KB 2011-11-17
S-Dp Genomförandebeskrivning 120,77 KB 2011-08-08
S-Dp Planbeskrivning 6,65 MB 2011-08-08
Protokollsutdrag 2011-06-16 §24 155,12 KB 2011-06-22
Tjänsteutlåtande,... 754,61 KB 2011-05-31
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 56,51 KB 2012-09-25
Utställningsutlåtande 112,13 KB 2012-09-25
Illustrationsbilaga 120817 13,65 MB 2012-08-20
Miljööversikt 120817 8,41 MB 2012-08-20
Underrättelse om utställning 97,15 KB 2012-08-16
Plankarta_Dp 10,5 MB 2012-08-14
Protokollsutdrag 2012-06-19 §19 171,08 KB 2012-06-26
Dp Genomförandebeskrivning 119,34 KB 2012-06-07
Dp Planbeskrivning 1,98 MB 2012-06-07
Tjänsteutlåtande, direktiv... 4,3 MB 2012-02-15
Handling Storlek Datum
Utdrag ur KF:s protokoll,... 149,76 KB 2012-12-20
Kungörelse antagande 54,52 KB 2012-12-12
Protokollsutdrag 2012-11-22 § 22 129,48 KB 2012-11-23
Dp Genomförandebeskrivning rev 2 87,4 KB 2012-11-09
Dp Planbeskrivning rev 2 1,95 MB 2012-11-09
Plankarta_Dp, Rev 2012-11-09 1,88 MB 2012-11-09
Revidering efter utställning rev 60,63 KB 2012-11-09
Tjänsteutlåtande för godkännande 1,56 MB 2012-11-06
Illustrationsbilaga rev 15,75 MB 2012-11-01
Plankarta_Dp, Rev 2012-10-30 1,86 MB 2012-11-01
Revidering brev 59,79 KB 2012-11-01
Dp Genomförandebeskrivning rev 87,32 KB 2012-10-16
Dp Planbeskrivning rev 2,09 MB 2012-10-16
Handling Storlek Datum
Genomförandebeskrivning... 87,47 KB 2013-05-07
Planbeskrivning laga kraft 1,95 MB 2013-05-07
Översändande av... 50,23 KB 2013-05-07
Plankarta Laga kraft 1,88 MB 2013-04-05
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad