Pågående planarbete

Diarienr
2011-01580

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-03-31 §10 164,46 KB 2011-04-13
Start pm 2,59 MB 2011-03-10
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2011-09-29 § 17 157,68 KB 2011-10-12
Bilaga 1 till... 57,71 KB 2011-09-15
Bilaga 2 till... 166,17 KB 2011-09-15
Samrådsredogörelse 311,14 KB 2011-09-15
Tjänsteutlåtande,... 1,37 MB 2011-09-15
Samrådsbrev 121,71 KB 2011-04-21
Planbeskrivning 960,61 KB 2011-04-15
Genomförandebeskrivning 493,04 KB 2011-04-14
Miljökonsekvensbeskrivning 5,33 MB 2011-04-14
Plankarta del 1 2,16 MB 2011-04-14
Plankarta del 2 5,18 MB 2011-04-14
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 82,6 KB 2012-04-03
Utställningsutlåtande 2,07 MB 2012-03-29
Bilaga 1 till... 49,08 KB 2012-03-28
reviderad plankarta 1 2,36 MB 2012-03-28
Underrättelse om förlängd... 113,25 KB 2012-01-23
Genomförandebeskrivning 253,32 KB 2011-12-30
Miljökonsekvensbeskrivning 9,04 MB 2011-12-30
Planbeskrivning 1,71 MB 2011-12-30
Plankarta, del 2 illustrationer 4,51 MB 2011-12-30
Underrättelse om utställning 94,07 KB 2011-12-06
Handling Storlek Datum
Kungörelse om antagande 104,7 KB 2012-06-19
Protokollsutdrag KF... 79,97 KB 2012-06-18
Protokollsutdrag KF... 61,63 KB 2012-06-07
Protokollsutdrag 2012-04-19 § 15 191,08 KB 2012-04-23
Tjänsteutlåtande,... 6,28 MB 2012-04-02
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad