Pågående planarbete

Diarienr
2011-04316
Projektnamn
Masugnen 5 och 7
Beskrivning
Fastigheterna Masugnen 5 och 7 omvandlas till bostäder, lokaler i bottenvåning och en förskola. Totalt planeras cirka 400 bostäder.
Stadsdel
Ulvsunda Industriomr
Stadsdelsnämnd
Bromma
Planinnehåll
Byggherre
JM AB
http://www.jm.se

Skanska AB
http://www.skanska.se

Strategiska frågor
Planens syfte är även att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken. Mark reserveras även för en gång och cykelbro över Bällstaviken.
Planerad byggstart (År-kvartal)
2017-4
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Carla Hedberg

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad