Pågående planarbete

Diarienr
2011-04316
Projektnamn
Masugnen 5 och 7
Beskrivning
Fastigheterna Masugnen 5 och 7 omvandlas till bostäder, lokaler i bottenvåning och en förskola. Totalt planeras cirka 400 bostäder.
Stadsdel
Ulvsunda Industriomr
Stadsdelsnämnd
Bromma
Planinnehåll
Byggherre
JM AB
http://www.jm.se

Skanska AB
http://www.skanska.se

Strategiska frågor
Planens syfte är även att tillgängliggöra strandområdet och Bällstaviken. Mark reserveras även för en gång- och cykelbro över Bällstaviken.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Carla Hedberg

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad