Pågående planarbete

Diarienr
2011-16149

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-01-17 §8 110,06 KB 2013-01-29
Handlingsprogram,... 401,59 KB 2012-12-14
Startpm Brofästet, del av... 1,14 MB 2012-12-14
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2014-05-22 § 16 106,07 KB 2014-06-03
Remiss- och samrådsredogörelse 168,55 KB 2014-05-15
Tjänsteutlåtande -... 2,51 MB 2014-05-15
Fördjupnings PM av MKB 6,16 MB 2013-11-27
Illustrationsbilaga samråd 13,53 MB 2013-11-27
Samrådsbrev 67,11 KB 2013-11-27
Plankarta sdp 847,02 KB 2013-11-25
Planbeskrivning - samråd 1,11 MB 2013-09-24
Trafikbullerutredning för... 779,66 KB 2013-03-12
Grönytefaktor DPL Brofästet 4,54 MB 2013-03-01
Trafikutredning Brofästet 2,11 MB 2012-03-12
Förstudie Geoteknik 125,54 KB 2011-12-20
PM Kretsloppsbaserad... 380,65 KB 2011-12-20
Sociotopstudie Norra... 56,97 MB 2010-10-01
Handling Storlek Datum
Rev plankarta 1,17 MB 2014-11-13
Kommunicering efter granskning 58,65 KB 2014-11-12
Kvalitetsprogram för... 5,95 MB 2014-11-11
Granskningsutlåtande 106,56 KB 2014-11-10
Planbeskrivning... 3,93 MB 2014-11-10
Fördjupning av MKB med... 6,74 MB 2014-10-01
Meddelande om granskning 68,33 KB 2014-10-01
Kvalitetsprogram för... 5,55 MB 2014-09-30
Plankarta dp 1,17 MB 2014-09-30
Planbeskrivning 3,88 MB 2014-09-05
Reviderad... 545,91 KB 2014-07-04
Trafikprognos Hjorthagen... 1,08 MB 2014-05-28
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag KF... 44,62 KB 2015-02-23
Kungörelse om antagande 67,79 KB 2015-02-13
Protokollsutdrag 2014-12-11 § 14 93,13 KB 2014-12-12
Tjänsteutlåtande godkännande 1,09 MB 2014-12-04
Fördjupning av MKB med... 6,78 MB 2014-11-07
Handling Storlek Datum
Planbeskrivning Laga Kraft 3,92 MB 2015-04-07
Översändande av... 60,9 KB 2015-04-07
Plankarta laga kraft 1,18 MB 2015-03-30
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad