Pågående planarbete

Diarienr
2011-16938
Projektnamn
Ståthållaren 5 och del av Skarpnäcks Gård 1:1
Beskrivning
Planförslaget innebär att två nya flerbostadshus med ca. 60 lägenheter och en gruppbostad om ca 6 lägenheter, kan uppföras vid Fogdevägen. En stor del av den befintliga allmänna parkeringsplatsen ska bevaras.
Stadsdel
Bagarmossen
Stadsdelsnämnd
Skarpnäck
Planinnehåll
Bostäder 69 st varav
  69 st hyresrätter
Byggherre
Svenska Bostäder AB
http://www.svenskabostader.se

Strategiska frågor
Granskningsskedet har avslutats och ett granskningsutlåtande har kommunicerats. Nästa steg är ett ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden kring antagande av detaljplaneförslaget. Med anledning av att fastighetsägaren efter granskningsskedet ändrats från Svenska Bostäder till Stockholmshem är tidpunkten för antagande i stadsbyggnadsnämnden för närvarande inte beslutad.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Hedda Nilsson Orviste
Exploateringskontoret: Birgitta Nylander, Margareta Catasùs

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad