Pågående planarbete

Diarienr
2012-12740
Projektnamn
Bottenstocken 11, Gröndal
Beskrivning
Stadsbyggnadskontoret har, inom del av Bottenstocken 11 m fl., upprättat ett förslag till detaljplan som möjliggör en komplettering med tre bostadshus med totalt ca 80 studentlägenheter. De tre bostadshusen planeras att byggas som punkthus/ stadsvillor i fyra våningar som placeras mot Gröndalsvägen på den plats där det idag står två tillfälligt uppförda bostadspaviljonger. Tre befintliga bostadshus från 40-talet skyddas för att bevara dess kulturhistoriska värden I förslaget redovisas även en ny park
Stadsdel
Gröndal
Stadsdelsnämnd
Hägersten-Liljeholmen
Planinnehåll
Bostäder 80 st varav
  80 st studentlägenheter
Byggherre
Stockholmshem
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
2016-1
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Annika Lindgren

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad