Pågående planarbete

Diarienr
2012-18011
Projektnamn
Detaljplan för område invid kv Konduktören, del av Sätra 2:1
Beskrivning
Detaljplan för flerbostadshus längs med Bredängsvägen i stadsdelarna Bredäng och Mälarhöjden. Den nya detaljplanen ska bidra till Bredängsvägens utveckling mot en mer stadslik gata och till att koppla samman delar av staden.
Stadsdel
Bredäng
Stadsdelsnämnd
Skärholmen
Planinnehåll
Bostäder 90 st varav
  90 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
Utveckling av Bredängsvägen från genomfartsled till en mer stadslik gata. Enligt översiktsplanen ska gatan bidrar till att sammanlänka stadens olika delar, kopplingen Skärholmen/Bredäng och Mälarhöjden är utpekat som ett prioriterat samband.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Annika Lindgren

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad