Pågående planarbete

Diarienr
2013-00460

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-06-13 § 13 106,71 KB 2013-06-20
Startpromemoria Nobel Center 1,54 MB 2013-06-05
Handling Storlek Datum
Tjänsteutlåtande -... 2,05 MB 2015-10-08
Illustrationsbilaga... 10,62 MB 2015-10-05
Parkeringsutredning... 4,11 MB 2015-06-15
Remiss- och... 846,88 KB 2015-06-15
Protokollsutdrag 2015-02-19 § 17 151,1 KB 2015-03-03
Barnkonsekvensbeskrivning WSP 538,14 KB 2015-02-23
Byggnadshistorisk... 5,52 MB 2015-02-23
Detaljplan för Nobel Center... 7,07 MB 2015-02-23
Lokaliseringsutredning med... 1,56 MB 2015-02-23
Miljökonsekvensbeskriving WSP 4,71 MB 2015-02-23
Nobel Center... 14,31 MB 2015-02-23
Nobel Center... 11,35 MB 2015-02-23
Nuläges- och... 20,74 MB 2015-02-23
Plankarta SDp 906,14 KB 2015-02-23
PM 10191409 Nobel Center,... 273,42 KB 2015-02-23
PM geoteknik, Sweco 230,53 KB 2015-02-23
PM Trafikutredning Nobel... 2,49 MB 2015-02-23
Samrådsbrev 82,88 KB 2015-02-23
Solstudier... 630,54 KB 2015-02-23
Solstudier... 762,15 KB 2015-02-23
S-planbeskrivning 2,01 MB 2015-02-23
Trafikutredning... 4,55 MB 2015-02-23
Tjänsteutlåtande... 3,18 MB 2015-01-12
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter utställning 166,41 KB 2015-12-09
Protokollsutdrag 2015-10-15 § 12 188,14 KB 2015-10-29
Barnkonsekvensbeskrivning WSP 538,14 KB 2015-10-19
Byggnadshistorisk... 5,52 MB 2015-10-19
Dagvattenutredning (Sweco 2015) 1,14 MB 2015-10-19
Detaljplan för Nobel Center... 7,07 MB 2015-10-19
Dp - planbeskrivning 4,09 MB 2015-10-19
Flytt av Blasieholmens... 13,51 MB 2015-10-19
Lokaliseringsutredning med... 1,56 MB 2015-10-19
Miljökonsekvensbeskrivning... 5,93 MB 2015-10-19
Nobel Center -... 36,73 MB 2015-10-19
Nobel Center... 14,31 MB 2015-10-19
Nuläges- och... 20,74 MB 2015-10-19
PM 10191409 Nobel Center,... 273,42 KB 2015-10-19
PM avfallshantering... 72,94 KB 2015-10-19
PM geoteknik, Sweco 230,53 KB 2015-10-19
Solstudier (SBK 2015) 602,49 KB 2015-10-19
Solstudier (SBK 2015) 718,49 KB 2015-10-19
Trafikutredning (Tyréns 2015) 1,17 MB 2015-10-19
Trafikutredning... 4,55 MB 2015-10-19
Underrättelse om utställning 83,72 KB 2015-10-19
Plankarta Dp 1,73 MB 2015-10-16
Protokollsutdrag 2015-10-15 § 12 188,13 KB 2015-10-16
Illustrationsbilaga 14,98 MB 2015-10-05
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag KF 2016-04-25 115,51 KB 2016-05-02
Meddelande om antagande... 150,55 KB 2016-04-08
Protokollsutdrag 2016-03-15 § 22 190,37 KB 2016-03-16
Dp - planbeskrivning rev 2,18 MB 2016-03-07
Plankarta rev Dp 2 MB 2016-02-15
Dagvattenutredning - Nobel... 2,39 MB 2016-02-05
Granskningsutlåtande -... 781,08 KB 2016-02-01
Miljökonsekvensbeskrivning... 12,09 MB 2016-01-19
Dp - planbeskrivning rev 2,17 MB 2016-01-15
Tjänsteutlåtande 560,29 KB 2016-01-11
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad