Pågående planarbete

Diarienr
2013-00468

Planprocessen

Plan normalt utan programsamråd
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2013-04-18 § 14 108,76 KB 2013-04-29
Tjänsteutlåtande 750,15 KB 2013-04-11
Handling Storlek Datum
Kompletterande utredning Tvären 506,77 KB 2017-02-24
Protokollsutdrag 2015-10-15 § 13 113,91 KB 2015-10-29
Remiss och... 819,24 KB 2015-09-14
Tjänsteutlåtande 4,45 MB 2015-06-17
Naturvärden och ekologiska... 3,48 MB 2015-03-05
Dagvattenutredning bilaga 378,68 KB 2015-02-10
Dagvattenutredning PM 1,55 MB 2015-02-10
Trafikbullerutredning 1,5 MB 2015-02-10
illustrationer 43,23 MB 2015-02-05
solstudie 1,64 MB 2015-02-05
Plan och genomförandebeskrivning 12,64 MB 2015-02-04
Plankarta_SDp 548,16 KB 2015-02-03
Samrådsbrev 79,03 KB 2015-02-03
Handling Storlek Datum
Meddelande efter granskning 484,52 KB 2017-08-21
Reviderad plankarta_Dp 578,47 KB 2017-08-21
Kungörelse om utlåtande... 370,75 KB 2017-06-27
Naturvärden och ekologiska... 13,08 MB 2017-04-04
Grönkompensation 7,29 MB 2017-04-04
Granskningsutlåtande PUL 750,87 KB 2017-03-09
PM föroreningsberäkningar ... 448,52 KB 2017-02-24
Plankarta_Dp 569,15 KB 2017-02-21
Underrättelse om granskning 386,12 KB 2017-02-17
Solstudier 4,57 MB 2017-01-19
Dagvattenutredning... 8,07 MB 2016-12-21
Planbeskrivning-granskning 4,89 MB 2016-12-20
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-09-21 § 19 1,6 MB 2017-10-03
Meddelande om antagande... 378,11 KB 2017-09-18
Planbeskrivning,... 4,7 MB 2017-06-27
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,38 MB 2017-05-09
Handling Storlek Datum
Planbeskrivning laga kraft 4,71 MB 2018-11-06
Plankarta Laga kraft 582,68 KB 2018-10-18
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad