Pågående planarbete

Diarienr
2013-01783
Projektnamn
Persikan 5
Beskrivning
Kv Persikan är beläget på östra Södermalm och rymmer idag en av SL:s bussdepåer för innerstadsbussar, den sk Söderdepån. Depån avses rivas och ersättas med nya stadskvarter, två förskolor med totalt 12 avdelningar, en livsmedelsbutik (förlagd i bottenvåningen av ett kvarter), butiks- och verksamhetslokaler i kvarterens bottenvåningar samt en ny park.
Stadsdel
Södermalm
Stadsdelsnämnd
Södermalm
Planinnehåll
Bostäder 1170 st varav
  550 st hyresrätter
  620 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
- Flytt av bussdepå - Relativt tät exploatering - Närhet till kulturmiljöer - Målsättning om en varierad arkitektur av hög kvalité - Vissa topografiska utmaningar
Planerad byggstart (År-kvartal)
2017-3
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Arne Fredlund

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad