Pågående planarbete

Diarienr
2013-01783
Projektnamn
Persikan 5
Beskrivning
Kv Persikan är beläget på östra Södermalm och rymmer idag en av SL:s bussdepåer för innerstadsbussar, den sk Söderdepån. Depån avses rivas och ersättas med nya stadskvarter, två förskolor med totalt 12 avdelningar, en livsmedelsbutik (förlagd i bottenvåningen av ett kvarter), butiks- och verksamhetslokaler i kvarterens bottenvåningar samt en ny park.
Stadsdel
Södermalm
Stadsdelsnämnd
Södermalm
Planinnehåll
Bostäder 1170 st varav
  550 st hyresrätter
  620 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
- Flytt av bussdepå - Relativt tät exploatering - Närhet till kulturmiljöer - Målsättning om en varierad arkitektur av hög kvalité - Vissa topografiska utmaningar
Planerad byggstart (År-kvartal)
2017-3
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Arne Fredlund

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandlas personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR?
Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad