Pågående planarbete

Diarienr
2013-09481

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Tjänsteutlåtande start-PM 17,11 MB 2014-10-01
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-05-18 § 14 167,14 KB 2016-06-01
Remiss och samrådsredogörelse 312,64 KB 2016-05-11
Tjänsteutlåtande... 926,99 KB 2016-05-11
Checklista handikapprådet 107,19 KB 2015-12-07
Plankarta Sdp 1,89 MB 2015-12-07
Samrådsbrev 81,36 KB 2015-12-07
Stadsbyggnadsprogram 59,92 MB 2015-12-07
Trafikbullerutredning kv2-5 6,37 MB 2015-12-07
Trafikbullerutredning kv6-9 2,7 MB 2015-12-07
Planbeskrivning samråd 4,3 MB 2015-08-11
Protokollsutdrag 2014-10-09 § 7 103,96 KB 2014-10-21
Handling Storlek Datum
Uppdaterade... 14,42 MB 2017-11-29
Granskningsutlåtande 357,2 KB 2017-06-28
Revidering och meddelande... 390,2 KB 2017-06-28
Stadsbyggnadsprogram 40,74 MB 2017-02-14
Bullerutredning kv 2 4,09 MB 2016-12-22
Bullerutredning kv 5 6,34 MB 2016-12-22
Bullerutredningar kv 3,4 och 6-9 7,89 MB 2016-12-22
Underrättelse om utställning 394,97 KB 2016-12-05
Dagvattenutredning kv 2-9 11,13 MB 2016-11-30
Planbeskrivning granskning 7,68 MB 2016-08-15
Arkeologisk utredning 739,02 KB 2016-05-30
Trafikanalys 14,77 MB 2016-05-24
PM VA-ledningar 1,31 MB 2016-03-16
Dagvattenutredning 2,84 MB 2015-12-07
Geoteknik 3,46 MB 2015-12-07
Miljöteknisk markundersökning 708,2 KB 2015-12-07
Naturvärdesinventering 10,58 MB 2015-12-07
Trafikbullerutredning 528,92 KB 2015-12-07
Trafikutredning 9,98 MB 2015-12-07
Handling Storlek Datum
Planbeskrivning 7,65 MB 2017-11-28
Tjänsteutlåtande, godkännande 2,37 MB 2017-06-28
Karta Dp 1,69 MB 2017-02-14
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad