Pågående planarbete

Diarienr
2014-00404
Projektnamn
Del av kvarteret Sperlingens Backe
Beskrivning
Planförslaget syftar till att vitalisera kvarteret genom ett mer funktionsblandat innehåll. Planen möjliggör en ökad exploatering, rivning för delar av kvarteret och skydd kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. T-baneuppgången flyttas in i Marmorhallarna
Stadsdel
Östermalm
Stadsdelsnämnd
Östermalm
Planinnehåll
Bostäder 100 st varav
  100 st hyresrätter
Byggherre
Strategiska frågor
En MKB har upprättats för att belysa planförslagets påverkan på kulturmiljön. Rivning av byggnader och uppförande av högre volymer inom kvarteret har hanterats för att tillgodose såväl Riksintresset som lokala kulturhistoriska värden.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Susanna Stenfelt

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad