Pågående planarbete

Diarienr
2014-00404

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Stureplan 2 (Sperlingens... 4,5 MB 2015-06-02
Protokollsutdrag 2014-02-06 § 12 108,79 KB 2014-02-18
Tjut Start-PM 880,3 KB 2014-01-30
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-11-09 § 9 3,95 MB 2017-11-20
Protokollsutdrag 2017-10-19 § 18 885,66 KB 2017-10-26
Protokollsutdrag 2017-09-21 § 13 841,14 KB 2017-10-03
Samrådsredogörelse_PUL 851,51 KB 2017-09-28
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 2,82 MB 2017-08-23
Protokollsutdrag 2017-06-15... 1,54 MB 2017-06-28
Kommunicering förlängd... 400,04 KB 2017-06-16
Rättelse av skrivfel -... 367,83 KB 2017-05-18
MKB för Kulturmiljö 44,22 MB 2017-05-15
Gestaltningsprogram del 1 23,9 MB 2017-05-09
Gestaltningsprogram del 2 32,22 MB 2017-05-09
Avfallshantering 1,75 MB 2017-05-08
Beskrivning... 619,64 KB 2017-05-08
Bullerutredning 9,94 MB 2017-05-08
Dagvattenutredning 1,69 MB 2017-05-08
Geoteknik 1,62 MB 2017-05-08
Gröna tillskott 1,27 MB 2017-05-08
Hållbarhetsstrategi... 9,86 MB 2017-05-08
Luftkvalitet 3,75 MB 2017-05-08
Plankarta sdp 12,83 MB 2017-05-08
PM... 70,07 KB 2017-05-08
PM Logistik 1,67 MB 2017-05-08
Projektets genomförande 4,04 MB 2017-05-08
Sammanfattning Sperlingens... 1,35 MB 2017-05-08
Sol- och skuggstudie 9,1 MB 2017-05-08
Stadslivsanalys 21,06 MB 2017-05-08
Trafikutredning 1,59 MB 2017-05-08
Tunnelbaneutredning 1,37 MB 2017-05-08
Urbana värmeeffekter 4,86 MB 2017-05-08
Utredning påverkan... 4,6 MB 2017-05-08
Samrådsbrev 402,96 KB 2017-05-05
Planbeskrivning, NYA PBL 12,09 MB 2017-01-10
Protokollsutdrag 2016-09-22 § 9 205,3 KB 2016-10-06
Tjänsteutlåtande... 1,8 MB 2016-09-12
Programsamrådsredogörelse 360,17 KB 2016-01-08
Kommunicering förlängd... 82,39 KB 2015-10-02
Programhandling 22,52 MB 2015-08-25
Protokollsutdrag 2015-06-11 § 14 150,49 KB 2015-06-12
Samrådsbrev 80,51 KB 2015-06-04
Birger Jarlsgatan 16, Grev... 9,17 MB 2015-06-02
Birger Jarlsgatan 18, Grev... 9,86 MB 2015-06-02
Grev Turegatan 11 (Freys... 6,28 MB 2015-06-02
Grev Turegatan 13... 5,85 MB 2015-06-02
Grev Turegatan 15... 2,67 MB 2015-06-02
Grev Turegatan 7... 4,82 MB 2015-06-02
Grev Turegatan 9... 5 MB 2015-06-02
Kulturmiljöanalys och... 55,6 MB 2015-06-02
Sturegallerian - Arkitektur... 5,35 MB 2015-06-02
Sturegatan 4 (Sturebadet,... 4,92 MB 2015-06-02
Sturegatan 6 (Bångska... 6,94 MB 2015-06-02
Stureplan 4 (Sperlingens... 4,33 MB 2015-06-02
Kulturhistorisk konsekvensanalys 31,22 MB 2015-06-01
Kulturmiljöanalys 13,57 MB 2015-06-01
Känslighet/Tålighetsanalys,... 15,79 MB 2015-06-01
Känslighet/Tålighetsanalys,... 16,22 MB 2015-06-01
Tjänsteutlåtande... 3,33 MB 2015-05-08
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad