Pågående planarbete

Diarienr
2014-03819

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2014-04-10 § 9 122 KB 2014-04-23
Tjänsteutlåtande 2,13 MB 2014-04-02
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-02-19 § 16 93,21 KB 2015-03-03
Tjänsteutlåtande-godkännande... 407,99 KB 2015-01-12
Remiss och samrådsredogörelse 135,95 KB 2014-12-15
Planbeskrivning samråd 2,51 MB 2014-10-21
Plankarta_sdp 362,01 KB 2014-10-21
Samrådsbrev 66,08 KB 2014-10-21
Solstudie 1,12 MB 2014-10-21
Solstudie 1,04 MB 2014-10-21
Handling Storlek Datum
Kommunicering efter granskning 74,64 KB 2015-04-17
Granskningsutlåtande 85,52 KB 2015-04-16
Plankarta_Granskning 353,97 KB 2015-03-10
Illustrationsmaterial 3,88 MB 2015-03-04
Solstudie 515,83 KB 2015-03-04
Underrättelse om granskning 77,99 KB 2015-03-03
Planbeskrivning 2,53 MB 2015-02-18
Handling Storlek Datum
Kungörelse 66,15 KB 2015-06-04
Protokollsutdrag 2015-05-21 § 16 91,93 KB 2015-06-03
Tjänsteutlåtande Antagande 490,3 KB 2015-05-13
Handling Storlek Datum
Plankarta Laga kraft 591,23 KB 2015-07-01
Planbeskrivning Laga Kraft 2,53 MB 2015-06-29
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad