Pågående planarbete

Diarienr
2014-12380

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2009-05582 158,82 KB 2014-08-04
Tjänsteutlåtande 2009-05582 646,52 KB 2014-08-04
Handling Storlek Datum
Program lägre upplösning 25,31 MB 2015-11-02
Trafikutredning Bagarmossen... 16,99 MB 2015-10-29
Arkeologisk utredning Skarpa by 2,42 MB 2015-10-28
Designdialog Bagarmossen... 36,25 MB 2015-10-28
Naturvärden i Bagarmossen... 1,97 MB 2015-10-28
Naturvärden i Bagarmossen... 7,61 MB 2015-10-28
PM Utvärdering barnperspektivet 10,27 MB 2015-10-28
Samrådsbrev (för publicering) 89,95 KB 2015-10-28
Programhandling 87,41 MB 2015-10-27
Handling Storlek Datum
Program för Bagarmossen och... 21,46 MB 2017-08-22
Program för Bagarmossen och... 37,92 MB 2017-08-22
Program för Bagarmossen och... 33,48 MB 2017-08-22
Protokollsutdrag 2016-10-27 § 21 195,52 KB 2016-11-09
Program för Bagarmossen och... 46,74 MB 2016-09-28
Program för Bagarmossen och... 16,87 MB 2016-09-28
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,47 MB 2016-08-24
Protokollsutdrag 2016-04-28 § 16 201,47 KB 2016-05-11
Programförslag karta 2,03 MB 2016-04-26
Remiss och... 1004,32 KB 2016-04-13
Tjänsteutlåtande 1,5 MB 2016-03-07
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad