Pågående planarbete

Diarienr
2014-14343

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-02-19 § 10 92,07 KB 2015-03-03
Tjänsteutlåtande 7,37 MB 2015-01-12
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-11-24 § 11 3,44 MB 2016-12-07
Samrådsredogörelse PUL 400,52 KB 2016-10-21
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,11 MB 2016-10-17
Brandskydd Magnoliatomten... 8,65 MB 2016-05-30
Geo- och miljöinventering... 2,84 MB 2016-05-30
Karta Sdp 1,51 MB 2016-05-30
Kulturmiljöanalys Stora... 128,22 MB 2016-05-30
Magnoliatomten... 4,2 MB 2016-05-30
Magnoliatomten rotkartering 7,21 MB 2016-05-30
Magnoliatomten_Kvalitetsprog... 20,49 MB 2016-05-30
Miljöteknisk... 647,32 KB 2016-05-30
Stora Sköndal Natur och... 132,21 MB 2016-05-30
Trafikbullerutredning... 359,43 KB 2016-05-30
Trädvärdering och... 7,86 MB 2016-05-30
Samrådsbrev 172,23 KB 2016-05-19
Beskrivning 3,21 MB 2015-06-24
Handling Storlek Datum
Bullerutredning 1,91 MB 2017-05-09
Dagvattenutredning 2,54 MB 2017-05-09
Kulturhistorisk... 3,41 MB 2017-05-09
Karta Dp 1,12 MB 2017-05-08
Underrättelse om utställning 387,35 KB 2017-05-08
Planbeskrivning granskning 4,88 MB 2017-02-09
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-10-19 § 25 1,21 MB 2017-10-26
Meddelande om antagande... 373,93 KB 2017-10-24
Karta rev.Dp 1,12 MB 2017-08-28
Granskningsutlåtande - PUL 541,81 KB 2017-08-24
Tjänsteutlåtande, Nya PBL... 1,81 MB 2017-06-19
Handling Storlek Datum
Plankarta Laga kraft 1,12 MB 2017-11-28
Planbeskrivning Laga kraft 4,87 MB 2017-11-23
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad