Pågående planarbete

Diarienr
2015-08656

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Tjänsteutlåtande Start pm 919,96 KB 2015-06-12
Handling Storlek Datum
Samrådsbrev 498,4 KB 2017-09-20
Plankarta sdp 691,01 KB 2017-09-19
Bullerutredning 6,55 MB 2017-05-08
Dagvattenutredning Kvartersmark 3,71 MB 2017-05-03
Dagvattenutredning Allmän... 5,53 MB 2017-04-11
Antikvarisk förundersökning 10,68 MB 2016-11-14
Riskhantering 16,8 MB 2016-11-03
Parkeringsstudie och... 16,54 MB 2016-03-07
Naturvärdesinventering 1,11 MB 2015-10-15
Planbeskrivning S-Dp 5,35 MB 2015-09-09
Fördjupad... 1,04 MB 2011-07-08
Parkeringsutredning -... 876,45 KB 2010-06-16
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad