Pågående planarbete

Diarienr
2015-08656
Projektnamn
Spånga C Öst, del av fastigheten Solhem 16:1
Beskrivning
Nytt kvarter innehållande bostäder och lokaler för centrumverksamhet. Spånga Kyrkväg byggs om i syfte att öka framkomligheten för kollektivtrafiken.
Stadsdel
Solhem
Stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta
Planinnehåll
Bostäder 135 st varav
  135 st bostadsrätter
Butiker 220 kvm
Byggherre
AB Borätt
http://boratt.se

Strategiska frågor
Dagvatten, översvämning, förhållande till befintlig bebyggelse mm.
Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anton Nylander
Exploateringskontoret: Zeinab Jama

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad