Pågående planarbete

Diarienr
2015-09817
Projektnamn
Odde 1 m fl i Kista. Bostäder, verksamheter, förskola och kulturmiljö
Beskrivning
Ca 2000 bostäder, varav 1100 upplåts som bostadsrätt och 900 som hyresrätt varav 350 studentlägenheter. Verksamheter i bottenvåningar och förskolor.
Stadsdel
Kista
Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista
Planinnehåll
Bostäder 2001 st varav
  550 st hyresrätter
  1100 st bostadsrätter
  350 st studentlägenheter
  1 st lägenheter för gruppboende
Byggherre
IBM, Areim och Skanska
http://ibm.com areim.se skanska.se

Strategiska frågor
Syftet med detaljplanen är att i enlighet med visionen för Kista och Promenadstaden utveckla de norra delarna av Kista till en attraktiv stadsdel genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter. Detaljplanen syftar också till en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande bostadsområden och stadsdelar och utveckla kvalitativa offentliga miljöer. Möjligheten att tillföra kulturinslag ska studeras i planarbetet.
Planerad byggstart (År-kvartal)
2020-1
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Karolina Embring

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad