Pågående planarbete

Diarienr
2015-09817
Projektnamn
Odde 1 m fl i Kista
Beskrivning
Ca 2000 bostäder, varav 1100 upplåts som bostadsrätt och 900 som hyresrätt varav 350 studentlägenheter. Verksamheter i bottenvåningar och förskolor.
Stadsdel
Kista
Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista
Planinnehåll
Byggherre
Strategiska frågor
Syftet med detaljplanen är att i enlighet med visionen för Kista och Promenadstaden utveckla de norra delarna av Kista till en attraktiv stadsdel genom att möjliggöra för bostäder och verksamheter. Detaljplanen syftar också till en ökad social hållbarhet och integration genom att förtydliga och stärka kopplingarna till omgivande bostadsområden och stadsdelar och utveckla kvalitativa offentliga miljöer. Möjligheten att tillföra kulturinslag ska studeras i planarbetet.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Karolina Embring

Samråd och utställningar


Samråd 2018-02-06 - 2018-03-20
Samrådsmöte 2018-03-07 17:00 - 20:00
Samrådet kommer att hållas på Kista bibliotek i gallerian plan 2.,

Visningslokaler:
Planärendet visas i fyrkanten Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4. Ärendet visas även på Kista bibliotek i gallerian plan 2 och NOD Borgarfjordsgatan 12.,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad