Pågående planarbete

Diarienr
2015-10858
Projektnamn
Bergrumsgarage i Hjorthagsberget
Beskrivning
Planförslaget möjliggör ett parkeringsgarage i bergrum för ca 1300 parkeringsplatser. Förslaget innehåller två alternativ, där alt 1 innebär att ett befintligt bergrum byggs om, alt 2 innebär att ett nytt bergrum sprängs ut.
Stadsdel
Hjorthagen
Stadsdelsnämnd
Östermalm
Planinnehåll
Byggherre
Stockholm Parkering
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Nikara Movafaghi
Exploateringskontoret: Per Andersson

Samråd och utställningar


Utställning 2018-03-21 - 2018-04-25
Visningslokaler:
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandlas personuppgifter enligt nya dataskyddsförordningen GDPR?
Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad