Pågående planarbete

Diarienr
2015-10858
Projektnamn
Bergrumsgarage i Hjorthagsberget
Beskrivning
Planförslaget möjliggör ett parkeringsgarage i bergrum för ca 1300 parkeringsplatser. Förslaget innehåller två alternativ, där alt 1 innebär att ett befintligt bergrum byggs om, alt 2 innebär att ett nytt bergrum sprängs ut.
Stadsdel
Hjorthagen
Stadsdelsnämnd
Östermalm
Planinnehåll
Byggherre
Stockholm Parkering
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stefan Modig
Exploateringskontoret: Per Andersson

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad