Pågående planarbete

Diarienr
2015-14011
Projektnamn
Hästen 21
Beskrivning
Planen syftar till att möjliggöra utveckling av fastigheten genom att tillåta en ny byggnad för kontor, handel och bostäder. Förslaget stödjer stadens ambitioner att öka Citys attraktivitet och stadsliv genom fler bostäder och levande bottenvåningar.
Stadsdel
Norrmalm
Stadsdelsnämnd
Norrmalm
Planinnehåll
Byggherre
Pembroke Real Estate
Strategiska frågor
Förslagets påverkan på riksintresse för kulturmiljövården är strategisk. Under planprocessen har dels möjligheterna att bevara delar av befintlig byggnad utretts, dels har nybyggnadsförslaget bearbetats för att inte negativt påverka stadens silhuett.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Catarina Holdar

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad