Pågående planarbete

Diarienr
2015-14204

Planprocessen

Normalt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 15 110,51 KB 2015-12-18
Tjänsteutlåtande 452,79 KB 2015-09-03
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2018-04-18 § 14 1,92 MB 2018-04-26
Samrådsredogörelse 1,37 MB 2018-04-03
Tjänsteutlåtande för... 5,27 MB 2018-02-15
Konsekvensbeskrivning_Buller 7,15 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Dagvatten 450,14 KB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Ekolog... 8,65 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Förore... 164,7 KB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Geotek... 1,54 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_kultur... 16,39 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Risk 643,03 KB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Social... 38,6 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Teknis... 4,12 MB 2017-09-21
Konsekvensbeskrivning_Trafik 195,68 KB 2017-09-21
Tidig dialog 20160518 23,36 MB 2017-09-21
Utredning_Dagvatten 2,9 MB 2017-09-21
Utredning_Ekologiska värden 12,87 MB 2017-09-21
Utredning_Geotekniska... 14,55 MB 2017-09-21
Utredning_Gång-och cykelnät 4,93 MB 2017-09-21
Utredning_inventering... 316,05 KB 2017-09-21
Utredning_Kulturmiljöanalys 30,23 MB 2017-09-21
Utredning_Miljöhistorisk... 4,64 MB 2017-09-21
Utredning_Miljöteknisk... 21,13 MB 2017-09-21
Utredning_Trafik 34,92 MB 2017-09-21
Utredning_Trafik Pepparkaksgränd 1,04 MB 2017-09-21
Utredning_Verksamhet 24,87 MB 2017-09-21
Övrig bilaga_ PM Genomförande 4,12 MB 2017-09-21
Övrig bilaga_PM Stora... 5,63 MB 2017-09-21
Övrig bilaga_Stiftelsen... 6,79 MB 2017-09-21
Övrig bilaga_Utkast... 39,98 MB 2017-09-21
Program för Stora Sköndal... 108,09 MB 2017-09-19
Program för Stora Sköndal... 82,79 MB 2017-09-19
Program för Stora Sköndal... 51,88 MB 2017-09-19
Program Stora Sköndal... 858,11 KB 2017-08-25
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad