Pågående planarbete

Diarienr
2015-14552

Planprocessen

Enkelt
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 9 92,83 KB 2015-11-19
Tjänsteutlåtande 1,84 MB 2015-09-24
Handling Storlek Datum
Antikvarisk förundersökning... 9,94 MB 2015-12-10
Antikvarisk... 151,85 KB 2015-12-10
Områdesillustrationer från... 851,04 KB 2015-12-10
Tillgänglighetsbeskrivning... 2,27 MB 2015-12-10
Översiktlig... 877,64 KB 2015-12-10
Översiktlig... 877,64 KB 2015-12-10
Brandskyddsbeskrivning... 7,56 MB 2015-12-08
Plankarta sdp 615,07 KB 2015-12-08
Samrådsbrev 78,01 KB 2015-11-27
Beskrivning 4,75 MB 2015-10-15
Handling Storlek Datum
Karta dp rev. 795,12 KB 2016-05-24
Revidering efter granskning 167,35 KB 2016-05-20
DP karta 788,38 KB 2016-03-15
Granskningutlåtande 211,54 KB 2016-03-10
Planbeskrivning 1,56 MB 2016-02-26
Underrättelse om granskning 160,98 KB 2016-02-26
Remiss och samrådsredogörelse 246,29 KB 2016-02-15
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-06-16 § 31 153,17 KB 2016-06-27
Meddelande om antagande... 132,33 KB 2016-06-22
Revidering efter granskning NY 176,46 KB 2016-06-01
Planbeskrivning NY 1,49 MB 2016-05-31
Planbeskrivning 1,49 MB 2016-05-09
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 846,95 KB 2016-05-09
Handling Storlek Datum
Plankarta Laga kraft 1,92 MB 2017-01-09
Planbeskrivning Laga kraft 7,61 MB 2016-08-22
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad