Pågående planarbete

Diarienr
2015-15127
Projektnamn
Söderholmen 1
Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 300 nya bostäder i flerbostadshus, utökad byggrätt för Söderholmsskolan med nya skolbyggnader och större skolgård samt ny placering av idrottsändamål (konsgräsplan) och utökade byggrätter för två förskolor.
Stadsdel
Vårberg
Stadsdelsnämnd
Skärholmen
Planinnehåll
Bostäder 295 st varav
  295 st bostadsrätter
Skolor 12150 kvm
Idrottsplats 1 kvm
Byggherre
Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Martin Bretz
Exploateringskontoret: Hanna Lindh, Josefin Idbrant

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad