Pågående planarbete

Diarienr
2015-15235

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-12-10 § 8 96,07 KB 2015-12-18
Tjänsteutlåtande 1,29 MB 2015-11-09
Handling Storlek Datum
Samrådsredogörelse PUL 844,66 KB 2016-08-25
Plankarta sdp 1,85 MB 2016-06-27
Samrådsbrev 161,32 KB 2016-06-27
dagvattenutredning 2,04 MB 2016-04-05
Barnkonsekvensanalys 30,62 MB 2016-03-30
Planbeskrivning samråd 3,15 MB 2015-12-15
Handling Storlek Datum
Granskningutlåtande 554,91 KB 2017-10-06
Meddelande efter granskning 483,69 KB 2017-10-03
Plankarta dp 1,47 MB 2017-08-15
Arkeologisk utredning 11,76 MB 2017-08-11
Barnkonsekvensanalys 17,17 MB 2017-08-11
Bästa platsen! 18,56 MB 2017-08-11
Dagvattenutredning 8,5 MB 2017-08-11
Deponigasundersökning 1,87 MB 2017-08-11
Ekologisk utredning 14,93 MB 2017-08-11
Geoteknik och markteknik 34,32 MB 2017-08-11
Kompletterande markundersökning 3,15 MB 2017-08-11
Miljöteknisk undersökning 5,29 MB 2017-08-11
Parkeringstal Fokus Skärholmen 4,83 MB 2017-08-11
Planbeskrivning granskning 6,36 MB 2017-08-11
PM miljögeoteknik 687,61 KB 2017-08-11
Stadsbyggnadsstrategier för... 5,78 MB 2017-08-11
Trafikbullerutredning 9,32 MB 2017-08-11
Underrättelse om granskning 447,12 KB 2017-07-03
Kulturmiljöutredning 9,28 MB 2017-06-15
Handling Storlek Datum
Meddelande om antagande (brev) 556,77 KB 2018-02-06
Meddelande om antagande... 377,66 KB 2018-02-06
Kommunfullmäktiges beslut... 131,76 KB 2018-02-06
Protokollsutdrag 2017-11-09 § 17 2 MB 2017-11-10
Reviderad plankarta dp 1,32 MB 2017-10-09
Planbeskrivning antagande 6,15 MB 2017-10-04
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 3,19 MB 2017-09-19
Handling Storlek Datum
Planbeskrivning, NYA PBL... 7,41 MB 2018-03-27
Plankarta Laga kraft 1,32 MB 2018-03-27
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad