Pågående planarbete

Diarienr
2015-19082

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 13 116,44 KB 2016-09-19
Tjänsteutlåtande,... 238,29 KB 2016-09-19
Start-pm detaljplaner.... 2,01 MB 2015-09-03
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-03-23 § 13 1,56 MB 2017-04-03
Remiss och... 840,29 KB 2017-03-14
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,71 MB 2017-02-01
Samrådsbrev 179,95 KB 2016-10-03
Planbeskrivning S-TDp 928,48 KB 2016-09-27
Plankarta 1/3 S-TDp 726,62 KB 2016-09-27
Plankarta 2/3 S-TDp 761,12 KB 2016-09-27
Plankarta 3/3 S-TDp 1,02 MB 2016-09-27
Handling Storlek Datum
Underrättelse om förlängd... 550,27 KB 2017-07-06
Underrättelse om granskning 549,56 KB 2017-06-20
Planbeskrivning ÄDp 2,48 MB 2017-06-09
Plankarta 1/3 ÄDp 550,67 KB 2017-06-09
Plankarta 2/3 ÄDp 600,39 KB 2017-06-09
Plankarta 3/3 ÄDp 1003,23 KB 2017-06-09
Miljökonsekvensbeskrivning... 10,06 MB 2017-06-05
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag KF 2018-01-29 134,27 KB 2018-02-06
Meddelande om antagande... 377,54 KB 2018-02-05
Protokollsutdrag 2017-11-09 § 16 1,61 MB 2017-11-10
Planbeskrivning 1,73 MB 2017-10-15
Granskningsutlåtande 657,87 KB 2017-10-13
Meddelande efter granskning 460,11 KB 2017-10-13
Plankarta ÄDp 1/3 849,62 KB 2017-10-13
Plankarta ÄDp 2/3 818,63 KB 2017-10-13
Plankarta ÄDp 3/3 910 KB 2017-10-13
Tjänsteutlåtande... 2,84 MB 2017-10-06
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad