Pågående planarbete

Diarienr
2015-19085

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 13 116,44 KB 2016-09-20
Tjänsteutlåtande,... 238,29 KB 2016-09-20
Start-pm detaljplaner.... 2,01 MB 2015-09-03
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag § 13... 1,65 MB 2017-04-04
Tjänsteutlåtande, nya PBL 1,71 MB 2017-03-16
Remiss och... 901,09 KB 2017-03-14
Samrådsbrev 179,95 KB 2016-10-03
Planbeskrivning S-TDp 1,55 MB 2016-09-27
Plankarta 1/10 S-TDp 4,76 MB 2016-09-27
Plankarta 10/10 S-TDp 898,49 KB 2016-09-27
Plankarta 2/10 S-TDp 771,69 KB 2016-09-27
Plankarta 3/10 S-TDp 874,74 KB 2016-09-27
Plankarta 4/10 S-TDp 928,19 KB 2016-09-27
Plankarta 5/10 S-TDp 1,54 MB 2016-09-27
Plankarta 6/10 S-TDp 1,53 MB 2016-09-27
Plankarta 7/10 S-TDp 817,62 KB 2016-09-27
Plankarta 8/10 S-TDp 1,07 MB 2016-09-27
Plankarta 9/10 S-TDp 947,2 KB 2016-09-27
Handling Storlek Datum
Underrättelse om förlängd... 550,27 KB 2017-07-07
Underrättelse om granskning 549,56 KB 2017-06-19
Planbeskrivning ÄDp 4,33 MB 2017-06-09
Plankarta 1/10 ÄDp 2,75 MB 2017-06-09
Plankarta 10/10 ÄDp 799,45 KB 2017-06-09
Plankarta 2/10 ÄDp 679,04 KB 2017-06-09
Plankarta 3/10 ÄDp 811,94 KB 2017-06-09
Plankarta 4/10 ÄDp 885,97 KB 2017-06-09
Plankarta 5/10 ÄDp 1,18 MB 2017-06-09
Plankarta 6/10 ÄDp 1,12 MB 2017-06-09
Plankarta 7/10 ÄDp 769 KB 2017-06-09
Plankarta 8/10 ÄDp 1,27 MB 2017-06-09
Plankarta 9/10 ÄDp 840,81 KB 2017-06-09
Miljökonsekvensbeskrivning... 10,06 MB 2017-06-05
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag KF 2018-01-29 134,27 KB 2018-02-06
Meddelande om antagande... 377,93 KB 2018-02-05
Protokollsutdrag 2017-11-09 § 16 1,61 MB 2017-11-10
Meddelande efter granskning 460,76 KB 2017-10-17
Planbeskrivning 4,26 MB 2017-10-15
Granskningsutlåtande 656,77 KB 2017-10-13
Plankarta ÄDp 1/10 1,2 MB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 10/10 946,6 KB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 2/10 747,99 KB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 3/10 889,67 KB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 4/10 1,01 MB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 5/10 1,18 MB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 6/10 1,29 MB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 7/10 767,56 KB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 8/10 1,22 MB 2017-10-10
Plankarta ÄDp 9/10 984,98 KB 2017-10-10
Tjänsteutlåtande... 2,94 MB 2017-10-06
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad