Pågående planarbete

Diarienr
2015-19087

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2015-11-05 § 13 116,44 KB 2016-09-20
Tjänsteutlåtande,... 238,29 KB 2016-09-20
Start-pm detaljplaner.... 2,01 MB 2015-09-03
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag SBN... 1,65 MB 2017-04-04
Tjänsteutlåtande, nya PBL 1,71 MB 2017-03-16
Remiss och... 923,44 KB 2017-03-14
Samrådsbrev 180,12 KB 2016-10-03
Planbeskrivning S-Dp 2,08 MB 2016-09-27
Plankarta S-Dp 3,64 MB 2016-09-27
Handling Storlek Datum
Underrättelse om förlängd... 550,27 KB 2017-07-07
Underrättelse om granskning 549,56 KB 2017-06-19
Planbeskrivning Dp 4,81 MB 2017-06-09
Plankarta Dp 958 KB 2017-06-09
Miljökonsekvensbeskrivning... 10,06 MB 2017-06-05
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag KF 2018-01-29 134,27 KB 2018-02-06
Meddelande om antagande... 376,51 KB 2018-02-05
Protokollsutdrag 2017-11-09 § 16 1,61 MB 2017-11-10
Meddelande efter granskning 460,1 KB 2017-10-17
Planbeskrivning 3,31 MB 2017-10-15
Granskningsutlåtande 639,3 KB 2017-10-13
Plankarta Dp 996,14 KB 2017-10-13
Tjänsteutlåtande... 2,94 MB 2017-10-06
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad