Pågående planarbete

Diarienr
2015-21058

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-06-16 § 14 162,23 KB 2016-06-27
Tjänsteutlåtande, Start-pm 503,41 KB 2016-05-16
Handling Storlek Datum
Samrådsbrev 473,98 KB 2017-05-08
Plankarta sdp 750,06 KB 2017-05-03
Lidköpingsvägen... 1,2 MB 2017-04-17
Garagevägen... 17,87 MB 2017-02-22
Lidköpingsvägen... 3,1 MB 2017-01-25
Planbeskrivning, NYA PBL 9,43 MB 2016-11-18
Garagevägen... 5,1 MB 2016-11-03
Lidköpingsvägen... 716,81 KB 2016-10-28
Garagevägen Bullerutredning... 1,06 MB 2016-10-18
Garagevägen Bullerutredning... 2,73 MB 2016-10-18
Gestaltningsprogram för... 8,26 MB 2016-09-28
Handling Storlek Datum
Granskningutlåtande PUL 910,55 KB 2017-11-13
Garagevägen/Lidköpingsvägen... 3,09 MB 2017-11-08
Lidköpingsvägen... 1,8 MB 2017-10-24
Garagevägen/Lidköpingsvägen... 3,2 MB 2017-09-27
Lidköpingsvägen... 11,92 MB 2017-09-27
Samrådsredogörelse lång... 955,24 KB 2017-09-17
Underrättelse om granskning 386,35 KB 2017-09-16
Plankarta dp 785,27 KB 2017-09-15
Lidköpingsvägen solstudie... 492,75 KB 2017-09-05
Garagevägen -... 2,52 MB 2017-09-01
Garagevägen solstudie 2017-09-01 1,63 MB 2017-09-01
Planbeskrivning, Granskning... 12,32 MB 2017-08-15
Gestaltningsprogram för... 8,99 MB 2017-05-16
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-12-14 § 26 1,91 MB 2017-12-21
Reviderad plankarta dp 802,64 KB 2017-11-20
Planbeskrivning, Antagande... 12,96 MB 2017-11-07
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 7,2 MB 2017-11-07
Handling Storlek Datum
Plankarta Laga kraft 804,01 KB 2018-09-18
Planbeskrivning Laga kraft 12,98 MB 2018-09-17
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad