Pågående planarbete

Diarienr
2016-00310
Projektnamn
Sju sekel 1. Nybyggnad
Beskrivning
Planen syftar till att möjliggöra för ny byggnad på platsen där restaurang TGI Friday’s idag ligger. Detaljplanen syftar även till att ordna och förtydliga denna del av Hamngatans gaturum.
Stadsdel
Norrmalm
Stadsdelsnämnd
Norrmalm
Planinnehåll
Byggherre
Apple Retail Sweden AB
Strategiska frågor
Kungsträdgården är stadens äldsta park och ett av stadens viktigaste offentliga rum. En viktig strategisk fråga i projektet är hur ändrad funktion från restaurang till butik kommer att påverka Kungsträdgården som offentligt rum.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Catarina Holdar

Samråd och utställningar


Samråd 2018-07-04 - 2018-09-28
Samrådsmöte 2018-08-23 16:30 - 18:00
Kungsträdgården, Jussi Björlings allé 10.,
Kommentar: före detta Galleri Dr Glas

Visningslokaler:
Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad