Pågående planarbete

Diarienr
2016-00310

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-09-21 § 14 4,59 MB 2017-10-03
Tjänsteutlåtande 2,06 MB 2017-09-04
Protokollsutdrag 2016-04-14 § 8 173,94 KB 2016-04-25
Protokollsutdrag 2016-03-15 § 16 149,93 KB 2016-03-29
Tjänsteutlåtande 835,09 KB 2016-01-25
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2018-12-14 § 37 1,01 MB 2018-12-20
Protokollsutdrag 2018-11-08 § 69 1,06 MB 2018-11-19
Tjänsteutlåtande Sju Sekel... 596,68 KB 2018-10-26
Kungörelse om förlängd remisstid 519,92 KB 2018-09-05
Kungörelse om samråd 511,23 KB 2018-07-02
Illustrationsmaterial Sju... 11,23 MB 2018-06-28
Plankarta sdp 446,41 KB 2018-06-26
Samrådsbrev 456,77 KB 2018-06-25
Miljökonsekvensbeskrivning... 19,89 MB 2018-06-19
Analys av tillgänglighet -... 1,59 MB 2018-06-18
Stadsbild- och... 51,3 MB 2018-06-18
Trafikutredning fastighet... 16,78 MB 2018-06-13
Dagvattenutredning Sju Sekel 1 2,91 MB 2018-06-12
Planbeskrivning Sju sekel 1 7,84 MB 2017-10-26
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad