Pågående planarbete

Diarienr
2016-02898

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-06-16 § 17 160,94 KB 2016-06-27
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 895,4 KB 2016-02-22
Handling Storlek Datum
Samrådsbrev 479,75 KB 2018-12-14
Gestaltningsprogram... 11,86 MB 2018-12-12
Kv Filmen Parkering PM 1,26 MB 2018-12-12
Kv Filmen Trädinventering 2,76 MB 2018-12-12
Kv Filmen antikvarisk... 10,83 MB 2018-12-12
Kv Filmen dagvattenutredning 3,03 MB 2018-12-12
Kv Filmen trafikbullerutredning 10,86 MB 2018-12-12
Plankarta sdp 625,25 KB 2018-12-11
Planbeskrivning 3,5 MB 2018-11-14
Dagsljusanalys 2,53 MB 2018-11-12
Handling Storlek Datum
Meddelande efter granskning 506,09 KB 2019-10-04
Granskningutlåtande GDPR 774,89 KB 2019-09-12
Planbeskrivning... 3,42 MB 2019-06-11
Plankarta dp 522,09 KB 2019-06-11
Underrättelse om granskning... 589,85 KB 2019-06-11
Dagvattenutredning rev.... 1,93 MB 2019-04-29
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad