Planärende (Pågående) - SBK eTjanster

Pågående planarbete

Diarienr
2016-07042
Projektnamn
Del av Åkeshov 1:1, bostadsrätter seniorboende
Beskrivning
Detaljplanen möjliggör för ett trevånings flerbostadshus om ca 19 lägenheter som planeras som ett 55+ boende.
Stadsdel
Nockeby
Stadsdelsnämnd
Bromma
Planinnehåll
Bostäder 19 st varav
  19 st bostadsrätter
Byggherre
Strategiska frågor
Bebyggelsen ska ta god hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturhistoriska värden. Förutsättningar för planen är även dels att parkering anordnas helt under marknivå och att det vid hörnet Sigurdsvägen/Skaldevägen säkerställs en lokal.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stella Svanberg

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad