Pågående planarbete

Diarienr
2016-08211

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-08-18 § 11 164,12 KB 2016-09-01
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 875,09 KB 2016-06-02
Handling Storlek Datum
Plankarta Sdp 668 KB 2017-01-27
Samrådsbrev 492,81 KB 2017-01-27
Dagvattenutredning 17,55 MB 2016-12-20
Kompletterande PM angående risk 478,72 KB 2016-12-19
Riskbedömning 9,29 MB 2016-11-25
Planbeskrivning samråd 3,51 MB 2016-11-22
Kulturmiljöanalys och... 3,63 MB 2016-11-18
Bullerutredning 3,88 MB 2016-11-08
Handling Storlek Datum
Granskningsutlåtande 699,53 KB 2018-09-25
Granskningsutlåtande... 599,4 KB 2018-09-18
Kompletterande PM till... 7,13 MB 2018-04-12
Miljöteknisk markundersökning 14,63 MB 2018-02-14
Bullerutredning 3,88 MB 2017-11-22
Kulturmiljöanalys och... 3,63 MB 2017-11-22
Plankarta Dp granskning 786,8 KB 2017-11-21
Underrättelse om granskning 490,09 KB 2017-11-20
Dagvattenutredning 29,62 MB 2017-09-07
Trafikutredning 3,04 MB 2017-08-31
Planbeskrivning granskning 4,22 MB 2017-07-05
Miljöteknisk inventering 79,71 KB 2017-06-29
Riskbedömning 1,22 MB 2017-06-09
Handling Storlek Datum
Meddelande om antagande... 450,79 KB 2018-10-24
Protokollsutdrag 2018-10-11 § 15 946,9 KB 2018-10-23
Meddelande och revidering... 495,21 KB 2018-10-04
Planbeskrivning NYA PBL... 4,19 MB 2018-09-18
Plankarta Dp antagande 786,8 KB 2018-09-18
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,8 MB 2018-09-18
Handling Storlek Datum
Planbeskrivning laga kraft 4,2 MB 2018-11-26
Plankarta Laga kraft 786,85 KB 2018-11-22
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad