Pågående planarbete

Diarienr
2016-14890

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 1,5 MB 2017-02-03
Handling Storlek Datum
Samrådsbrev 503 KB 2017-11-22
Plankarta samråd 412,64 KB 2017-11-21
Planbeskrivning, NYA PBL 2,3 MB 2017-08-30
Handling Storlek Datum
Meddelande efter granskning GDPR 395,51 KB 2018-09-27
Underrättelse om granskning... 380,98 KB 2018-05-30
Plankarta dp 422,88 KB 2018-05-28
Planbeskrivning granskning 2,2 MB 2018-05-14
Handling Storlek Datum
Meddelande om antagande... 454,19 KB 2018-10-24
Protokollsutdrag 2018-10-11 § 16 943,56 KB 2018-10-23
Plankarta dp antagande 422,88 KB 2018-09-10
Planbeskrivning antagande 2,2 MB 2018-09-10
Granskningutlåtande GDPR (PUL) 515,75 KB 2018-06-19
Tjänsteutlåtande, antagande 1 MB 2018-06-19
Samrådsredogörelse 540,67 KB 2017-11-28
Handling Storlek Datum
Plankarta laga kraft 423,93 KB 2018-11-28
Planbeskrivning Laga kraft 2,21 MB 2018-11-16
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad