Pågående planarbete

Diarienr
2016-14995
Projektnamn
Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1
Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny skola och idrottshall på platsen för Dalhagens bollplan i Husby.
Stadsdel
Akalla
Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista
Planinnehåll
Byggherre
SISAB skolfastigheter i Stockholm AB
Strategiska frågor
Ny lokalgata mellan Hanstavägen och Finlandsgatan Riskfaktorer kopplade till transporter med farligt gods och närliggande drivmedelstation.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl
Exploateringskontoret: Joakim Norell

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad