Pågående planarbete

Diarienr
2016-14995
Projektnamn
Dalhagens bollplan, del av Akalla 4:1
Beskrivning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny skola och idrottshall på platsen för Dalhagens bollplan i Husby.
Stadsdel
Akalla
Stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista
Planinnehåll
Byggherre
SISAB skolfastigheter i Stockholm AB
Strategiska frågor
Ny lokalgata mellan Hanstavägen och Finlandsgatan Riskfaktorer kopplade till transporter med farligt gods och närliggande drivmedelstation.
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Alexander Hansson-Göl
Exploateringskontoret: Joakim Norell

Samråd och utställningar


Samråd 2019-09-03 - 2019-10-15
Samrådsmöte 2019-09-19 17:00 - 19:00
Samrådsmöte i form av öppet hur hålls i Folkets Husby, Edvard Griesgången 19 i Husby,

Visningslokaler:
Planförslaget visas i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visar även på medborgarkontoret i Husby, Folkets Husby och Kista bibliotek,
Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad