Pågående planarbete

Diarienr
2016-15112
Projektnamn
Del av Blackeberg 3:1 m.fl och del av Norra Ängby 1:1. Område invid Blackebergsv
Beskrivning
Planarbete i stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby för nya bostäder varav cirka 50% bostadsrätter, 32% kooperativa hyresrätter och 18% hyresrätter.
Stadsdel
Blackeberg,
Södra Ängby
Stadsdelsnämnd
Bromma
Planinnehåll
Byggherre
Strategiska frågor
Ta hänsyn till naturmiljön och de ekologiska spridningssambanden, dagvattenhantering, kulturmiljöerna Blackeberg och Södra Ängby m.m. Preliminär tidplan Samråd kvartal 2-3 2019 Granskning kvartal 4 2019- kvartal 1 2020 Antagande kvartal 2 2020
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Stella Svanberg

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad