Pågående planarbete

Diarienr
2016-15389

Planprocessen

Plan med utökat förfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Samrådsredogörelse Mälaräng PUL 889,95 KB 2018-01-25
Tjänsteutlåtande -... 3,11 MB 2018-01-15
Samrådsbrev, inkl sändlista 492,78 KB 2017-08-30
Barnkonsekvensanalys av... 170,18 KB 2017-08-29
Bästa platsen -... 18,56 MB 2017-08-29
Dagvatten PM2 - Fokus Skärholmen 16,13 MB 2017-08-29
Dagvatten, Mälaräng 4,96 MB 2017-08-29
Förenklad åtgärdsvalsstudie... 9,62 MB 2017-08-29
Integrerad... 49,23 MB 2017-08-29
Kvalitetsprogram för allmän... 27,82 MB 2017-08-29
Omgivningsbuller 6,87 MB 2017-08-29
Parkeringstal - Fokus Skärholmen 4,83 MB 2017-08-29
Plankarta sdp Mälaräng 2,77 MB 2017-08-29
Skissunderlag till bostäder... 20,82 MB 2017-08-29
Skissunderlag till... 114,22 KB 2017-08-29
Skissunderlag till förskola... 1,36 MB 2017-08-29
Skissunderlag till... 2,29 MB 2017-08-29
Skissunderlag till skola 13,77 MB 2017-08-29
Skissunderlag till... 12,62 MB 2017-08-29
Solstudie 1,93 MB 2017-08-29
Stadsbyggnadsstrategier för... 4,55 MB 2017-08-29
Stadsrumsanalys - Fokus... 19,76 MB 2017-08-29
Stråk- och... 66,2 MB 2017-08-29
Trafikalstring, Skärholmen 1,84 MB 2017-08-29
Trafikanalys för... 13,48 MB 2017-08-29
TrafikPM, Mälaräng 19,9 MB 2017-08-29
Fokus Skärholmen... 5,23 MB 2017-06-26
Planbeskrivning Mälaräng 14,92 MB 2017-01-24
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Hantering av personuppgifter
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad