Pågående planarbete

Diarienr
2016-16140

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2016-12-08 § 12 4,02 MB 2016-12-20
Tjänsteutlåtande start-pm 7,04 MB 2016-10-03
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2018-05-23 § 12 1,25 MB 2018-05-30
Samrådsredogörelse för... 1,01 MB 2018-04-17
Tjänsteutlåtande,... 3,93 MB 2018-01-03
Plankarta Sdp 907,55 KB 2017-11-21
Bullerutredning Fotsacken... 1,54 MB 2017-11-14
Dagvattenutredning... 5,53 MB 2017-11-14
Riskutredning, farligt... 33,67 MB 2017-11-14
Samrådsbrev 400,63 KB 2017-11-14
Solstudie 230,49 KB 2017-10-25
Bullerutredning... 1,91 MB 2017-10-06
Planbeskrivning, NYA PBL 3,88 MB 2016-12-16
Handling Storlek Datum
Revidering efter granskning 505,68 KB 2018-11-27
Meddelande efter granskning 490,27 KB 2018-11-27
Trafikbullerutredning... 3,84 MB 2018-11-02
Trafikbullerutredning... 1,57 MB 2018-11-02
Dagvattenutredning... 6,29 MB 2018-10-08
Riskanalys Fotsacken och... 35,45 MB 2018-10-08
Luftkvalitetsuredning uppdaterad 2,81 MB 2018-09-26
Granskningsutlåtande 1,11 MB 2018-08-03
Underrättelse om granskning... 461,76 KB 2018-06-13
Planbeskrivning ny PBL 4,35 MB 2018-06-04
plankarta Dp 1 MB 2018-06-04
Riskanalys reviderad 2018-05-29 33,39 MB 2018-05-30
Dagvattenutredning... 5,52 MB 2018-05-28
Solstudier 298,46 KB 2018-05-28
Luftkvalitetsutredning 2,52 MB 2018-05-28
Trafikbullerutredning... 3,65 MB 2018-05-18
Handling Storlek Datum
Meddelande om antagande... 453,27 KB 2018-12-20
Protokollsutdrag 2018-12-14 § 23 1,28 MB 2018-12-20
Plankarta Dp reviderad 1,11 MB 2018-11-27
Planbeskrivning granskning... 4,58 MB 2018-07-27
Tjänsteutlåtande, Nya PBL 3,6 MB 2018-04-27
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad