Pågående planarbete

Diarienr
2016-17700
Projektnamn
Grimstagatan, del av fastigheten Grimsta 1:2
Beskrivning
Ny bostadsbebyggelse ca 700 lägenheter
Stadsdel
Grimsta
Stadsdelsnämnd
Hässelby-Vällingby
Planinnehåll
Bostäder 70 st varav
  70 st ospecificerat boende
Byggherre
Borätt AB
http://www.boratt.se

Strategiska frågor
Planerad byggstart (År-kvartal)
-
Handläggare
Stadsbyggnadskontoret: Anton Nylander
Exploateringskontoret: Margaretha Larsson Almqvist

Samråd och utställningar


Samråd 2018-06-19 - 2018-09-04
Samrådsmöte 2018-08-23 17:30 - 19:30
Kommentar: På Grimstaskolan
Samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas 2018-08-23, kl.17:30 - 19:30 på Grimstaskolan, Kanngjutargränd 12.,

Lämna synpunkter

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad