Pågående planarbete

Diarienr
2017-05152

Planprocessen

Plan med standardförfarande
Klicka på något skede för att visa mer information.

Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.


Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2017-08-31 § 11 929,73 KB 2017-09-14
Tjänsteutlåtande,... 2,24 MB 2017-05-15
Handling Storlek Datum
Solstudie Kyrkbyn 4, villor 827,76 KB 2018-05-07
Samrådsbrev 552,37 KB 2018-05-03
Bilaga till planförslag,... 14,11 MB 2018-05-02
Plankarta SDp 907,87 KB 2018-04-26
Kulturhistorisk analys... 566,17 KB 2018-04-10
Kulturhistorisk analys 147,15 KB 2018-03-09
Kulturhistorisk analys 281,03 KB 2018-03-09
Kulturhistorisk analys 14,35 MB 2018-03-09
Kulturhistorisk analys 692,09 KB 2018-03-09
Markbuller Kyrkbyn 4 501,53 KB 2018-02-01
Markbuller Kyrkbyn 4 512,5 KB 2018-02-01
Planbeskrivning, NYA PBL 5,01 MB 2017-09-05
Handling Storlek Datum
Meddelande efter granskning... 483,9 KB 2019-03-14
Underrättelse om... 564,02 KB 2018-12-18
Plankarta Dp 905,64 KB 2018-12-04
Situationsplan Kyrkbyn 4... 178,98 KB 2018-12-04
Situationsplan Kyrkbyn 4... 131,43 KB 2018-12-04
Situationsplan Kyrkbyn 4... 4,56 MB 2018-12-04
Dagvattenutredning kyrkbyn... 3,7 MB 2018-10-26
Planbeskrivning... 4,7 MB 2018-10-26
Handling Storlek Datum
Protokollsutdrag 2019-03-28 § 12 543,08 KB 2019-04-09
Meddelande om antagande (brev) 686,41 KB 2019-04-08
Planbeskrivning antagande 4,02 MB 2019-02-28
Plankarta antagande 906,65 KB 2019-02-27
Granskningutlåtande 741,65 KB 2019-02-04
Tjänsteutlåtande, antagande... 2,44 MB 2019-01-24
 

För att kunna öppna dokumenten krävs programmet Acrobat Reader som är gratis att ladda hem.

Sök pågående planer

Du kan söka efter pågående planarbete både via karta och med hjälp av avancerad sökning.

Kontakta oss

Box 8314
104 20 Stockholm

Besöksadress:
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon: 08 508 27 300

Kontakta oss via webbformulär:
Frågor till Stadsbyggnadskontoret

Frågor och svar

Behandling av personuppgifter enligt GDPR?
Hur ser stadsbyggnadsprocessen ut?
Vad menas med pågående planarbete?
Vad är detaljplan?
© Stockholm Stad